Dosar penal și la Romaero după raportul Corpului de Control Primului Ministru

Read Time:8 Minute, 25 Second

Nu doar Tarom ar putea avea probleme din cauza neregulilor sesizate de Corpul de Control al Primului Ministru, ci și Romaero.

Compania de stat a fost vizată și ea de un control și, la fel ca în cazul operatorului național, dar și a altor firme la care statul este acționar majoritar, au fost descoperite probleme destul de mari.

Iată ce conține raportul CCPM:

”Acțiunea de control de la ROMAERO S.A. (ROMAERO) a vizat perioada 01.01.2016 – 07.05.2019. S-a verificat modul de respectare a prevederilor legale privind organizarea și funcționarea societății, modul de constituire și realizare a veniturilor, precum și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale din domeniul resurselor umane și salarizare, a celor cu privire la încheierea și derularea contractelor, precum și modul de administrare a patrimoniului societății.
Principalele constatări ale actului de control au evidențiat următoarele:
1. Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ROMAERO avea obligativitatea respectării dispozițiilor privind guvernanţa corporativă, aceasta fiind o întreprindere publică aflată sub autoritatea Ministerului Economiei (acționar majoritar), care deține calitatea de autoritate publică tutelară, în sensul art. 2 pct. 2 lit. b) și art. 2 pct. 3 lit. b) din actul normativ menționat și în conformitate cu Actul constitutiv și Regulamentul de organizare și funcționare ale ROMAERO.
Având în vedere acest aspect, au fost identificate următoarele:
– Potrivit informațiilor postate pe website-ul ROMAERO, până în luna septembrie 2019, nu a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA), reprezentanții Ministerului Economiei încălcând dispozițiile art. 64 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv încadrarea în termenul de finalizare a procedurii de 150 zile de la declanșarea acesteia (aprobată la data de 04.09.2017).
– Numirea unor membri ai CA ROMAERO pe o perioadă de 4 ani, delegarea conducerii societății directorului general adjunct pe o perioadă de cel mult doi ani și numirea, respectiv prelungirea mandatului directorului general al ROMAERO pe o perioadă mai mare de 4 luni s-au realizat cu nerespectarea prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările ulterioare.
– În perioada 04.06.2016-18.02.2019, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) ROMAERO nu a aprobat și încheiat contracte de mandat cu administratorii numiți în CA, fiind încălcate dispozițiile legale incidente.
– Până la data de 18.02.2019, CA al ROMAERO nu a stabilit criterii și/sau indicatori de performanță pentru directorul general așa cum s-a prevăzut în contractul de mandat, astfel încât activitatea acestuia să poată fi evaluată în funcție de îndeplinirea acestora.
– Directorul general nu a întocmit și prezentat CA rapoarte trimestriale privind execuția mandatului său, în conformitate cu dispozițiile art. 54 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile contractului de mandat.
2. La data prelungirii mandatului de director general, acesta nu îndeplinea cerința de vechime în muncă de 5 ani în domeniul specific activității ROMAERO, fiind încălcate dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.
3. La ședințele AGEA din datele de 13.12.2018, respectiv 14.12.2018, Ministerul Economiei, care deține 56,7153% din totalul acțiunilor ROMAERO, nu a fost prezent, reprezentat sau votat prin corespondență și astfel, nu a fost îndeplinit cvorumul pentru validitatea deliberărilor, de cel puțin trei pătrimi, respectiv jumătate din numărul total de drepturi de vot, în contextul în care pe ordinea de zi a ședințelor se aflau problemele privind majorarea capitalului social cu sumele finanțate de la bugetul statului și stingerea unor obligații de plată la bugetul general consolidat prin darea în plată. Până la data de 07.05.2019, reprezentanții ministerului în AGA nu au aprobat demararea procedurii de stingere a unor obligații de plată la bugetul general consolidat prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile (teren și construcții aferente) aflate în patrimoniul ROMAERO și nici altă măsură care să conducă la reducerea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat. Conducerea ROMAERO nu a îndeplinit măsura nr. 1 prevăzută în Planul de redresare, reorganizare și restructurare al ROAMERO, aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 4/05.07.2016, respectiv valorificarea prin vânzare a unor active în scopul folosirii resurselor financiare obținute în principal pentru investiții și nu a înaintat Planul de restructurare-dezvoltare a societății ROMAERO S.A. (aflat în fază finală de elaborare la data de 24.07.2017), către CA în vederea avizării.
4. Conducerea ROMAERO a intenționat reducerea datoriilor societății (măsura nr. 4 din Planul de redresare, reorganizare, restructurare a ROMAERO 2016-2017) prin darea în plată a unor bunuri imobile, în vederea stingerii unor obligații de plată la bugetul general consolidat, deși aceste active erau prevăzute a fi valorificate prin vânzare (măsura nr. 1 din Plan) cu scopul realizării de investiții care să conducă la creșterea și diversificarea portofoliului de comenzi (măsura nr. 3 din Plan).
5. Planul de disponibilizare (aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 5/05.07.2016), respectiv măsura 2 din Planul de redresare, reorganizare, restructurare a ROMAERO 2016-2017 (aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 4/05.07.2016), a fost dus la îndeplinire parțial.
6. De la data de 25.10.2016, când a fost aprobată o structură organizatorică a ROMAERO s-a înregistrat o creștere a numărului de posturi a societății.
7. În perioada 2017 – 2018, ca urmare a angajărilor efectuate, numărul posturilor ocupate la nivelul ROMAERO a înregistrat o creștere de la 719 posturi ocupate la 31.12.2016, la 859 posturi ocupate la 30.11.2018, în condițiile în care în aceeași perioadă au încetat activitatea la societate un număr total de 224 salariați (117 în anul 2017 și 107 în anul 2018). Cu toate acestea, ponderea personalului direct productiv la nivel de societate a scăzut de la 59% la data de 31.12.2016, la 56% la data de 31.12.2018, în contextul în care ponderea personalului TESA a crescut de la 25% la data de 31.12.2016 la 29% la data de 31.12.2018. Cheltuielile salariale aferente fluctuației de persoanal din perioada 2017 – 2018 sunt în sumă totală de 11.000.688 lei, în contextul în care, în anul 2016, ca urmare a disponibilizărilor și a Balanței forței de muncă a fost realizată o economie totală de 5.980.159,40 lei.
8. Nu au fost puse la dispoziția CCPM documente sau informații din care să reiasă modul în care a fost realizată publicitatea posturilor ocupate, respectiv numărul candidaților selectați în vederea angajării, cu excepția posturilor pentru care s-au organizat concursuri de angajare în perioada 2016 – iulie 2018. În perioada 01.01.2016 – 31.07.2018, nu a fost realizată publicitatea prin postarea anunțului în mass-media/site-uri specializate pentru selecția unui număr de 172 persoane angajate în această perioadă și astfel, nu a fost asigurată o concurență reală pentru ocuparea acestor posturi care să conducă la angajarea unor persoane cât mai calificate în cadrul societății, așa cum se prevede la pct. 6 – Recrutarea din cadrul Procedurii privind Recrutarea, selecția, angajarea și integrarea personalului, înregistrată cu nr. RV62004/29.08.2017. În anii 2017 și 2018, personalul direct productiv a fost angajat preponderent prin probă de lucru, iar personalul TESA și personalul de conducere a fost angajat preponderent prin proba de interviu. Ulterior datei de 22.10.2018, potrivit art. 5 alin. (2) din Procedura de selecție, recrutare și angajare de personal, înregistrată la ROMAERO cu nr. RV62069/22.10.2018, procesul de recrutare se desfășoară prin susținerea unui interviu, iar în funcție de necesitatea postului va putea include și proba practică sau prin testarea cunoștințelor profesionale prin diferite metode. În cazul angajărilor realizate în perioada 01.01.2018 – 21.10.2018, pentru care au fost publicate anunțuri în mass-media/site-uri specializate, un număr de 59 persoane au fost angajate doar prin interviu, în condițiile în care au fost selectate mai mult de o persoană pentru postul respectiv, nefiind organizat concurs așa cum era prevăzut la pct. 8.1 din Procedura privind Recrutarea, selecția, angajarea și integrarea personalului, înregistrată cu nr. RV62004/29.08.2017.
9. Deși ROMAERO nu avea o obligaţie curentă și generată de un eveniment anterior, societatea a constituit provizioane pentru taxe vamale și TVA, ca urmare a faptului că în anul 2014 societatea a introdus în țară, în regim de perfecționare activă (fără plata taxelor vamale și a TVA) trei aeronave, în scopul reparării și, ulterior, restituirii acestora. Înregistrarea în contabilitate a provizioanelor (cheltuială) pentru taxe vamale și TVA menționate a condus la majorarea pierderii aferente exercițiului financiar 2016, iar anularea acestor provizioane în anul 2017 (venit) a condus la reducerea pierderii aferentă acestui an.
10. Prin neprezentarea reprezentanților Ministerului Economiei la ședința AGEA din decembrie 2018, nu a fost posibilă majorarea capitalului social până la sfârșitul exercițiului financiar 2018 cu suma de 1.500.000 lei în vederea realizării investițiilor specifice apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
11. Au existat situații în care actualizarea Inventarului capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională s-a făcut cu întârziere sau nu s-a realizat.
De asemenea, au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă, astfel că datele și informațiile care vizează constatarea săvârșirii unor posibile fapte de natură penală nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor, în conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Raportul de control a fost finalizat la data de 20.02.2020 și transmis și către: Prim-ministru (spre informare), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (spre analiză și valorificare), ROMAERO S.A. (spre analiză și valorificare), Ministerul Finanțelor publice (spre analiză) și Curții de Conturi a României (spre informare).

About Post Author

Marius Doroftei

Fondator si redactor-sef al site-ului AviatiaMagazin.com, jurnalist cu peste 10 ani de experienta in presa online, pasionat de tot ce tine de aviatie, in special de cea militara.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Previous post F-16 turcesti au doborât două Su-24 în Siria |VIDEO
Next post Cum au fost doborâte două avioane Su-24 siriene de un F-16 turcesc